Iskolánk története

Kezdőlap

Iskolánk történetéből

 

   Kis falunkban már 1945 előtt is működött iskola. A falu első tanítójának sírját ma is gondozzák az iskola diákjai. 1945-ig a mai kultúrház épületében elsőtől a hatodik osztályig tanultak a gyerekek egy majd két tanteremben. Tudunk egy Tullner nevezetű tanítóról.

   A háború alatt költözött át Harsányi Elemér és családja a szlovákiai Garampáldról. Elemér mint kántortanító kapott itt állást és lakást a jelenlegi parókián. Később ő lett az igazgató. Körmendi Valéria és más tanítónők is tanítottak mellette. A háború után a kisiskolások a jegyzőlakás melletti épületben, a felsősök pedig a kultúrház épületében maradtak, osztályokra bontott rendszerben.        1954-55. tanévben az iskolát már a helyreállított Huszár-kastélyban találta, melyben ma is működik. Akkor még csak a tereskei diákok tanultak itt. A tantestület kibővült, szaktanári rendszerben folyt az oktató nevelő munka. Az igazgató Harsányi Elemér matematikát, fizikát, később gyakorlati foglalkozást tanított. Mellette szaktanárok: Tóth Kelemen magyart, Hegedüs Sándor történelmet, Tóth Józsefné földrajzot, biológiát tanítottak. Az alsósok pedig Szírtesi Gizella, Gerencsér József, Rozgonyi Tibor irányításával tanultak, aki ének-zenét is oktatott. Nyelvoktatás nem volt.     1958-ban az első körzetesítési hullámban a szátoki felsősök fölkerültek a tereskei felsőtagozatba.   

   Az 1970-es évek végéig, illetve a 80-as évek végéig Szátokon alsó tagozatot Kalcsó József és Vigyinszki Vendel tanította. A tereskei iskola nevelőgárdája szinte kicserélődött. Az igazgató ugyan Harsányi Elemér maradt, de mellette a Bucsánszki házaspár, Rozgonyiék, Bozó József és Józsefné szolgálták az oktatás szent ügyét. A 70-es évektől a tantestület gyakran cserélt gazdát, és  szaktanárok jöttek-mentek.

Ez időszakban tanítottak az intézményben hosszabb , rövidebb ideig: Bálint Júlia, Bálint Lajos, Dóbiásné Molnár Erzsébet, Franka Mihály, Gábriel Katalin, Józsa Klára, Kovács József, Makrai Istvánné, Megyeri Lilla,Tóth Gizella, Urbán Pál .

   Két cikluson keresztül Kurali Gyula, majd Sass István, Harsányi Zoltán (Elemér fia), s immár harmadik ciklusban igazgató Bulejsza Jánosné, - Makrai Ilona.

   Több évtizedes fáradságos pedagógiai munka után nyugdíjas tanárnője iskolánknak Harsányi Zoltánné. Generációkat nevelt, és oktatott a faluban a jóra, a magyar nyelv és irodalom szépségeire.

Az iskolánkban tanult egykori diákok és tanárok emlékét díszes tablók örökítik meg, melyek az iskola folyosóinak falait díszítik. A képgalériában itt a honlapon is megtekinthető néhány tabló digitalizált változata.

Az intézmény tantestülete a 2008/2009-es tanévben
 • Makrai Ilona igazgató, biológia szak,
 • Barkó Lászlóné  nyugdíj mellett tanító,
 • Hustyava Ivett német szak, napközi,
 • Koczúrné Kovács Mónika alsós napközi, matematika 5. 6. osztályban
 • Megyeri Judit magyar szak, szátoki tagiskola
 • Orosházi Vencelné történelem, rajz szak,
 • Orosházi Vencel tanító, ének-zene szak,
 • Orosz Klára magyar, ének-zene szak,
 • Szlezák István nyugdíj mellett matematika, fizika szak,
 • Vincze Gyuláné tanító, szátoki tagiskola
 • Vincze Gyula testnevelés, biológia szak, informatika.

A pedagógiai munkát Harsányi Szabina segíti. Iskolánkat Harsányi Ferencné takarítja.

A fűtő, karbantartó feladatokat Dohány Csaba látja el

Orosházi Vencelné összeállítása

2009.06.29.