Fejlesztési pályázat 2015

Kezdőlap Fel


„Adottságainkból kovácsoljunk tőkét!”

Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem

TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0630 számú pályázat megvalósítása a Tereskei Általános Iskolában

 

Leírás: http://www.tereske.net/TereskeLogoFin20.jpg

 

    A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (Rétsági Tankerülete), mint Fenntartó, 2015 áprilisában 12 millió forint támogatási összeget nyert el a Társadalmi Megújulási Program „Innovatív Iskolák fejlesztése 2. ütem” című TÁMOP-3.1.4.C-14 kódszámú pályázati konstrukció kapcsán a Tereskei Általános Iskola fejlesztési céljainak megvalósításához.

    A megvalósított pályázat céljaiban illeszkedik a Társadalmi Megújulás Program operatív célrendszeréhez, vagyis elősegíti a sikeres munkaerő-piaci alkalmazkodáshoz szükséges készségek, ismeretek kialakítását, a megszerzett tudások, kompetenciák folyamatos fejlesztését.

    A célok elérése érdekében 2015. május 20-október 31. közötti időszakban a következő programok valósultak meg a Tereskei Általános Iskolában:

    A hátrányos helyzetű gyermekek esélyegyenlőségének kiegyenlítése érdekében a nyári szünetben két napközis tábort szerveztünk 30-30 fővel, ahol a napi háromszori étkezés mellett színes programokon, kirándulásokon vehettek részt a tanulók. A kézműves és szabadidős foglalkozások mellett, kulturális programok keretében meglátogatták a gödöllői Grassalkovich-kastélyt, a visegrádi várat, Hollókő és Budapest nevezetességeit; de jártak pl. strandon is. A veresegyházi Medveotthon, az ipolytarnóci ősmaradványok, a Fővárosi Állat- és Növénykert megtekintése erősítette a környezettudatos magatartásformát, illetve az állatok szeretetét.

       

       

    A „Kerékpárral biztonságban” projekt elemeként 6 kerékpárral és egyéb kiegészítő eszközökkel gazdagodott az iskola. Szakköri foglalkozások keretében a gyerekek komplex közlekedési ismereteket kaptak, gyakorolhatták a szabályos kerékpáros közlekedést. Külső szakemberek közreműködésével bővíthették ismereteiket az elsősegélynyújtás és a KRESZ területén.

        

    Szeptemberben két nagyszabású projektelem zajlott le az intézményben. A „Mozogj az egészségedért” program keretein belül három túrát szerveztünk (Királyrét, Diósjenő, Bánk), mellette sportrendezvényeken mérhették össze erejüket a diákok. A pályázat lehetőséget biztosított szabadidős- és sporteszközök vásárlására is (pl. asztalifoci, labdák, tollas- és asztalitenisz-eszközök, snowboard-deszkák, stb.), melyek a későbbiekben is a tanulók rendelkezésére állnak tanórákon és szabadidős foglalkozásokon is.

       

    A környezeti nevelést, környezettudatos magatartást fejlesztő „Környezetvédelmi projekt” volt a másik szeptemberi program. Az iskola körüli több hektáros park rendben tartása, és egy konyhakert kialakítása is a tevékenységek része lett a beszerzésre kerülő eszközökkel. A diákok gyakorolhatták a veteményeskert művelését, gondozását, láthatták a komposztálás folyamatát, hasznát.

    „Az egészség érték” projektelem több alprogramból tevődött össze, mely egy egészségnap keretében csúcsosodott ki. Szülők, gyermekek, pedagógusok együtt vehettek részt az egészséges életmódról szóló előadásokon, egészségügyi szűréseken. Rengeteg alapanyag állt rendelkezésre saláták, organikus ételek készítésére.

       

    Az iskola diákjainak 30%-a vett részt konfliktuskezelő tréningen, amitől a mindennapi iskolai élet minőségének javulását várjuk. Többek között rendőrségi szakemberek egy áldozatvédelmi nap keretében érdekes és hasznos tanácsokkal látták el a diákokat.

    A projekt kiemelkedő célja, hogy javuljon a diákok kompetenciamérési eredménye; a mérés értékeivel zárkózzanak fel az országos átlaghoz. A pályázat keretében megvásárolt LÜK-eszközök fokozott kitartásra, logikus gondolkodásra késztetik a tanulókat, és felhasználhatók tanórai differenciálásra és tanórán kívüli egyéni fejlesztésekre.

                   

    A hosszú távú célok elérése érdekében a pályázat részcélja a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése szaktárgyi, módszertani, társadalmi felzárkóztatási és a pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő pedagógus továbbképzések megvalósításával - a magasabb színvonalú oktatás megvalósításáért. A pályázat két pedagógus továbbképzés lebonyolítására adott lehetőséget konfliktus- és agressziókezelés, valamint mentorálás témakörben. A tréningek módszertani segítséget adtak a gyermekek esélykülönbségeinek kiegyenlítésére, a tanulmányi eredmények javítására a tanulók mentorálása révén, illetve segítséget adtak a tanulási, magatartási, valamint agressziókezelési problémák felismeréséhez, kezeléséhez.

    A 61%-ban hátrányos helyzetű tanulók nevelés-oktatását ellátó intézmény céljainak eléréséhez elengedhetetlen a diákok, szülők, pedagógusok, fenntartó együttműködése, s ezek megvalósításához nagyban hozzájárul ez a projekt. A támogatásért köszönet illeti meg a Magyar Államot és az Európai Uniót.

                                                            Megyeri Judit tanító

2015.11.11.