Bemutató óra

Kezdőlap Fel


Reflexió

Matematika műveltségterület, matematika tantárgy az első osztályban

Az óra témája: Gyakorlás, számok tulajdonságai, játékos műveletvégzés 20-as számkörben

Nagy hangsúlyt fektettem a következő területek fejlesztésére:

 

Próbáltam:

    Az órán igyekeztem folyamatosan végigkísérni, figyelni a tanulók minden tevékenységét. Nem elmarasztalni, hanem segítséget nyújtani a lemaradóknak. Az órán „bevetettem” a magyar, környezetismeret, ének-zene integrálását, hiszen ha több lábon állunk, biztosabb a siker, megállunk a lábunkon.

    Megpróbáltam az ismeretek gyakorlására, alkalmazására szánt időt jól beosztani. A készségeiket úgy fejleszteni, hogy ezeken az órákon is tegyünk egy kis lépést előre a cél eléréséhez, az alapkompetenciák, a matematikai, ezen belül is számfogalom elmélyítése alapműveletek végzése, gondolkodási képesség és számírás készség fejlődésére, hogy negyedik osztály végére a megfelelő szintet mind többen elérjék.

                                                

                                                    Orosházi Vencel tanító

 

2015.05.13.