Nógrádmarcalban 2013

Kezdőlap Fel


    Természeti környezetünkkel való optimális együttélés és a tisztább lakóhely egyik legfontosabb záloga a lakosság környezettudatos szemléletének kialakítása. Hiszünk abban, hogy az oktatás-nevelés szemléletformáló erejével megváltoztatható jelenlegi környezetromboló gondolkodásmódunk. Az oktatásra fordított energia hatással lesz fogyasztói magatartásunkra, otthoni hulladékkezelésünkre és általában a környezethez való viszonyulásunkra. A felnövekvő nemzedék környezettudatosságra való nevelése olyan, mint az elültetett fa: elültetése és gondozása sok munkával jár, de évek múlva gyümölcsöt teremt és nagyszerű leheveredni alá.

Véleményünk szerint a Zöld Híd Program hosszú távú eredményessége nagyban múlik a mai fiatalság környezettudatos magatartásán és a megfelelő szemlélet, gondolkodásmód elsajátításán. Céljaink között szerepel többek között az iskolák és a pedagógusaik közvetlen támogatása olyan oktatási-nevelési folyamatok bevonásával, melyhez oktatási segédanyagokat, színes programokat, interaktív játékokat biztosítunk.

Intézményünk pedagógiai programjában nagy hangsúlyt fektettünk a környezet- tudatosság nevelésére, környezetünk megóvásának felelősségének tudatosítására növendékeinkben.

Ennek jegyében nagy örömmel tettek eleget alsós tanulóink a Nógrádmarcali Hulladékkezelő Központ meghívásának. Komfortos, tiszta autóbusszal gondoskodtak a gyerekek kulturált kényelmes oda és visszautazásáról. A telepen Alexandra néni várt őket  szeretettel. Az előadó teremben a gyerekek vetítéssel és interaktív játékkal egybekötött foglalkozás keretében megismerték és megtanulták a szelektív hulladékgyűjtés fontosságát és módját, módszereit. Ezután a hulladékfeldolgozó üzemben tehettek egy rövid sétát. Majd, aki akarta kipróbálhatta egy kukásautó sofőrülését. Végezetül apró ajándékokkal és igen tanulságos élményekkel gazdagodva tértek haza az iskolába tanulóink.

                                                        Orosházi Vencel tanító

2013.12.16.