Óvodánk a Montessori pedagógia útján

Kezdőlap
Fel


Történetünk több évvel ezelőtt kezdődött, amikor szembesültünk azzal a ténnyel, hogy az iskolánkban magas a tanulási nehézséggel, és a magatartási zavarral küzdő gyermekek száma.

Szembesülve ezzel a ténnyel, elkezdtünk keresni olyan pedagógiai módszereket, amely a gyermekek sokoldalú fejlesztését biztosítja, önállóságra neveli, és egyben közel áll az óvodásgyermekek egyéniségéhez, elképzeléseihez.

Akkori óvodavezetőtől Lisinszkiné Erzsikétől olyan példát kaptunk, amely belénk táplálta a gyermekek iránt érzett szeretetet és tiszteletet, és elindított a reform pedagógia útján. Mielőtt továbbfolytatnám, szeretném mindezt megköszöni neki, és hálánkat kifejezni.


Montessori pedagógiájának alapgondolata fogott meg minket:

"Segíts nekem, hogy magam tudjam csinálni."

Ez a gondolat ma is időszerű, ma is helytálló, ezt tekintjük nevelésünk alapgondolatának.

Ennek következményeként kialakult egy nyugodtabb, tevékeny gyermek csoport, az egyéni fejlődési ütemet szem előtt tartó tudatos nevelés.

Eddigi tapasztalataink azt igazolják, hogy Montessori pedagógiájában olyan kiváló módszerre találtunk, ami eredményesen alkalmazható a hátrányos helyzetű családi háttérrel rendelkező gyermekeknél, és pótolni tudjuk a hiányokat.

De jó eredményeket érünk el, a részképesség gyengeségben szenvedő gyermekeknél is.

Gyermekeink nagy százaléka halmozottan hátrányos helyzetű családi hátérből érkezik.

Éppen ezért fontosnak tartjuk, hogy az intézményünkbe érkező gyermekek szeretetteljes, családias légkörben, érzelmi biztonságban fejlődjenek.


Az érzelmi biztonság megteremtése elsődleges. Mindenegyes gyermeknek éreznie kell, hogy az óvónő szereti, szemmel tartja, törődik vele.

Fontos a vissza - visszatérő szemkontaktus a gyermekkel.

Ügyelünk arra, hogy minden gyermeknek jusson ismételten egy - egy kedves tekintet, mosoly, jó szó.

Helyi programunkban kiemelt szerepet kap a másság elfogadása, a tolerancia, az integráció, a hátrányos helyzetű gyermekek fejlődésbeli hiányainak pótlása, valamint a differenciált fejlesztés.

Itt szeretnék köszönetet mondani Czigléné Farkas Katalin oktatási szakértőnek, akinek segítségével elindítottunk évekkel ezelőtt egy Komplex Prevenciós Személyiségfejlesztő Programot.

Rajta keresztül kerültünk kapcsolatba a Magyarországi Montessori Egyesülettel.

Segítségével megismertük Szegál Borisz Montessori-Roma Programját. Ez a program a Montessori fejlesztő foglalkozások mellett, segítséget nyújt a roma gyermekek fejlődési sajátosságainak megismerésében, valamint a Montesssori pedagógia hatására és szükségességére.

Helyi programunkat több program ötvözésével állítottuk össze. Alapja:

Porkolábné Balogh Katalin Prevenciós mozgásfejlesztő programja, valamint a logopédiai óvodák programja. De mindezt áthatja Montessori pedagógiája.

Mit is jelent ez?

Elsődleges szempont, amire építjük a programot a GYERMEK AKTIVITÁSA.

A gyermekben megvan a cselekvési vágy és a világ megismerésének igénye, csak ennek kibontakoztatását kell segíteni.

Biztosítani a gyermek önállóságának lehetőségét, és a felfedezés örömét.

Ehhez fontos az ELŐKÉSZÍTETT KÖRNYEZET, amiről a pedagógus tehet.

Nálunk a csoportban a naprendszer, a világtérkép a gyermekek kérésére került ki.

Hamar megtanulták a földrészek, óceánok nevét és helyét, egymásnak mutatva és egymást tanítva, annak ellenére, hogy mi soha nem kértük tőlük, hogy tanulják meg. Csak annyit tettünk, hogy biztosítottuk a gyermek számára a térképpel való találkozást. A gyermek pedig mindent tudni akar, és ezért kérdez, és kérdez.

Meg tudják mutatni, hol van Ausztrália, ahol a Vali óvó néni költözött, hol van Afrika, ahová a költöző madaraink mennek, hol van India, ahonnan a cigányok vándoroltak Európába, és még folytathatnám a sort.

Ha más népek meséit hallják, kérik, hogy mutassuk meg a térképen, hol található, azaz ország.

Kedvenc játékuk, a puzzle, ahol a világtérképet rakhatják össze. Ez is bizonyítja, hogy a gyermek számára a tevékenység a fontos. Az a tevékenység melyet ő maga választhat magának. Ugyanolyan örömmel rakja ki a Micimackót, a Hófehérkét, a siker a tevékenység a fontos a számára.

Amikor sikeresen megoldunk egy feladatot, örülünk, pozitív érzésünk lesz magunkról. Ez a hatékonyság kompetencia érzése, amely elégedettséggel jár, ez adja a további motivációt a tanulásra.
 

Az ABC betűi nem azért kerültek a csoportszoba falára, mert meg akarjuk a gyermekeket tanítani, olvasni, hanem azért, mert a formaképzetüket szeretnénk elsősorban vele fejleszteni.

Készítettünk a kis és nagybetű kártyákat, a gyermekek vizuális képességeinek, figyelmének a fejlesztésére, melyet összepárosíthat a falon lévő ABC mintájára.

Nincsenek drága Montessori eszközeink, de amit magunk el tudunk készíteni, azt folyamatosan bővítjük.

Megtanultuk a Montessori szemléletű óvoda alapelveit, és igyekszünk ennek szellemében élni, dolgozni.

PEDAGÓGUS SZEMLÉLETE, amely irányul a:

A PEDAGÓGUS SZEREPE elsősorban a feltételek megteremtése.

Jellemző a nevelőre a vezető, szervező tevékenység, megteremteni a lehetőséget, hogy a gyermek önálló legyen, az önfejlődésre utat teremtve.

Legyen aktív, amikor a gyermeket a környezetével kapcsolatba hozza, és passzív, amikor a kapcsolat létrejött.

Az új nevelő ismertető jegyei:

A nevelő feladata A KÖRNYEZET kialakítása a gyermek köré.

Montessori is utal arra:

"Minél tökéletesebb a környezet, annál kevesebb beavatkozásra van szükség a felnőtt részéről."

Olyan környezet kialakítása a gyermek köré, amelynek felszereltsége biztosítja a gyermek örömteli játékát, fejlesztését, ismeretszerzését, szabadon választott játékos tevékenység által.

Az iskolában, ebben a nevelési évben bevezették a kooperatív tanítást - tanulást. A tréningen az iskolai nevelőkkel együtt mi is részt vettünk. Ehhez alkalmazkodva játékosan igyekszünk megalapozni a gyermekek kooperatív képességét, készségét.

A következő új módszer a projektmódszer bevezetése lesz,

Montesszori szemléletéhez igazodva az óvodában már elkezdtük kidolgozni projekt módszerrel a mi világunkat. Ilyen a felszíni formák, az erdő projekt, testünk, érzékszerveink, élőlények stb.

Például a felszíni formákat, a montessori óvodából hozott ötlet alapján elkészítettük térben és síkban is.

Az a tapasztalatunk, hogy a Montessori-pedagógia és eszközrendszere hozzájárul a gyermek önállóvá válásához.

A program gyermekközpontú, az egyéni sajátosságokat erősen figyelembevevő.

A nehéz szociális környezetből jövő gyermekek hátrányait csökkenteni tudja.

 

Mede Mária

vezető óvónő