Pályázati felhívás

Kezdőlap Fel


Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Rétsági Tankerülete

a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

Tereskei Általános Iskola

intézményvezető-helyettes (magasabb vezető)

beosztás betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:                    teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:             

A vezetői megbízás határozott időre, 2013.09.01-2018.08.31-ig szól.

A munkavégzés helye:                    2652 Tereske, Kossuth utca 84.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény intézményvezető-helyettesének feladata az intézményvezető segítése az intézmény és tagintézménye szakszerű és törvényes működtetésében, a takarékos gazdálkodás és döntéshozatalban, valamint az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörbe.

Illetmény és juttatások:       

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Nemzeti köznevelésről szóló” 2011. évi CXC. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

-          főiskola, tanítói, tanári szakképzettség

-          pedagógus munkakörben szerzett legalább 5 éves szakmai gyakorlat

-          magyar állampolgárság, büntetlen előélet, cselekvőképesség

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

- általános iskolai közoktatás, köznevelés területén szerzett vezetői tapasztalat

- felhasználó szintű MS Office (irodai alkalmazások) ismerete

- pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

- végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata

- nyilatkozat arról, hogy a pályázó hozzájárul személyes adatainak pályázattal összefüggő kezeléséhez

- szakmai önéletrajz

- a pályázónak legalább öt év szakmai gyakorlatát igazoló dokumentum

A beosztás betölthetőségének időpontja:                 

A beosztás 2013.szeptember 1-jétől tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje:               2013.augusztus 21.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Koncz István nyújt a 06-35/550-061-es telefonszámon.

A pályázat benyújtásának módja: 

- Postai úton a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Rétsági Tankerülete címére történő megküldésével (2651 Rétság, Kossuth u. 1-3.).

- Személyesen: Nagyné Barna Orsolya tankerületi igazgatóhoz (2651 Rétság, Kossuth u. 1-3.)

A pályázatot írásban, zárt borítékban kérjük megküldeni. A borítékra írják rá „PÁLYÁZAT Rétsági Általános Iskola intézményvezető-helyettesi munkakörére”

A pályázat elbírálásának módja:

A nevelőtestület véleményének kikérése után a tankerületi igazgató dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:                 2013. augusztus 28.

 

2013.08.15.