MACIKA

Kezdőlap Fel


MACIKA Ösztöndíjprogram az iskolában

 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázatot hirdet a 2012/2013. tanévben az Útravaló - MACIKA Ösztöndíjprogram Út a középiskolába alprogramban való részvételre.

A pályázatokról a Bíráló Bizottság előterjesztése alapján az emberi erőforrások miniszter dönt 2012 novemberében.

HÁTTÉR

A 2005 óta működő Útravaló Ösztöndíjprogram célja a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, a számukra elérhető ösztöndíjrendszer megújítása, valamint a természettudományos érdeklődésű tanulók tehetséggondozása.

A PÁLYÁZAT CÉLJA

Az esélyegyenlőségi alprogramok célja a hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének elősegítése, tanulási és továbbtanulási esélyeinek növelése.

A PÁLYÁZATI PROGRAM TARTALMA

 A tanuló – a pályázat benyújtásával – vállalja, hogy amennyiben a pályázaton nyer, az alábbi feladatokat látja el:

§ Közreműködik az egyéni fejlesztési terv elkészítésében, és aktívan részt vesz a háromhavonkénti értékeléseken, ahol saját munkájának, eredményeinek értékelésén túl a mentorral közös munkájukat érintő észrevételeket és javaslatokat tesz

§ Eleget tesz iskolalátogatási kötelezettségének, és az ösztöndíjas időszak alatt igazolatlanul nem mulaszt/ vagy a mulasztott kötelező óraszám nem haladja meg a 10 kötelező órát

A mentor – a pályázat benyújtásával – vállalja, hogy amennyiben a pályázaton nyer, különösen az alábbi feladatokat látja el:

§        Az ösztöndíjas időszak alatt a mentorált tanuló tanulmányi előmenetelének nyomon követését, valamint a mentorálás során alkalmazott pedagógiai eszközök hatékonyságának vizsgálatát lehetővé tevő – tanulónként eltérő tartalmú – egyéni előrehaladási naplót vezet. Az egyéni előrehaladási naplót a Támogatáskezelő által előre megadott formátumban és tartalmi elemekkel készíti el.

Iskolánkból négy tanulónak pályáztunk, és mindenkinek el is fogadták a pályázatát. Jelenleg a pályázat megvalósítási fázisában tartunk.

                                                                 Megyeri Judit

2013.05.09.