Felújítások iskolánkban

Kezdőlap Fel

 


 

    Nemcsak személyi változások történtek intézményünkben az utóbbi eltelt időszakban. A tárgyi feltételek is módosultak sok területen. A szűkös anyagi lehetőségek ellenére több felújítás is történ iskolában, óvodában egyaránt. Visszafelé haladván az időben, először az iskolánk kastélyépületén a csatornaereszek teljes cseréje valósult meg, ami az iskola fenntartó legköltségesebb kiadása volt. Köszönet illeti Urbán Pál polgármester urat és az önkormányzat képviselőit, hogy e jelentős anyagi ráfordítás megvalósulhatott. Ez nagyon fontos lépés volt az épület anyagi értékének megőrzésére, állagának további romlásának megakadályozására. A nyár folyamán több helyiség is megújult az óvodában és iskolában. Három óvodai csoport a megnőtt gyermeklétszám miatt külön termekben foglalkozik. Az alsós osztályok pedig immár második éve teljesen osztott csoportokban tanulnak, ezért minden helyiségre nagy szükség lett. Így a volt tanári szoba is osztályteremmé alakult át. A fejlesztő foglalkoztató pedig a volt emlékszobába költözött. Felújításra került a tornaterem világítása és linóleuma. Új táblavilágítás és neonarmatúrák kerültek felszerelésre a volt ifjúsági klub helyiségébe, a jelenlegi 2. osztályba, a megfelelő fényerő biztosítására. Itt új padlásfeljáró ajtó is beépítésre került a szélfogó helyiségbe, a külső és belső ajtók gyalulására illesztésére és kisebb szigetelésére is sor került a fűtésszámla csökkentése érdekében. Új intézményi címer került a felsős és alsós iskolaépület falára. Festést kaptak a zászlótartók és az előtető vasszerkezete is. Teljes felújítást kapott az iskola felső bejárati kapuja.  Ezen felújítások érdekében az asztalos és lakatos munkákat falunk polgárai Gyenes József és Gyenes Gyula végezték társadalmi munkában, melyért külön köszönet illeti őket! Egész tanévben folyamatos erőfeszítéseket tesz intézményünk valamennyi alkalmazottja, hogy gyermekeink tiszta, esztétikus és egészséges környezetben tölthessék el itt az idejüket.

  

2011.12.01.   szerk.